Toussaintkade

De Toussaintkade is een straat die loopt van de Elandstraat tot de Veenkade. De Toussaintkade is de kade aan de zuidkant van de singelsgracht. Aan de overzijde loopt de Prinsessewal. Naar wie is de Toussaintkade genoemd en wat is geschiedenis van deze straat?

Veenlaan

De Veenlaan (de latere Toussaintkade) gezien naar de Noordwal (1850), door C.J.  Behr (1812-1895).

De Veenlaan (de latere Toussaintkade) gezien naar de Noordwal (1850), door C.J. Behr (1812-1895).

Oorspronkelijk heette deze straat de Veenlaan. Vóór de stadsuitbreidingen van 1870-1880 was er aan deze kant van de Singelsgracht reeds bebouwing. Het laantje waar deze bebouwing aan stond noemde men Veenlaantje. Het oudste pand (nr. 22) aan dit laantje dateert uit 1822, getuige een ingemetseld jaartalsteentje. Behalve Veenlaantje is de kade ook de volgende namen toebedeeld:  Buitensingel, Westbuitensingel, Noordwestbuitensingel, Prinsesselaantje en Het Kleine Veentje.

Gezicht op Den Haag vanuit het Kleine Veentje (1631-1637). Schilderij door Dirck Verhaert,(1610-1675).

Gezicht op Den Haag vanuit het Kleine Veentje (1631-1637). Schilderij door Dirck Verhaert,(1610-1675).

Het gebied wat nu de Dichtersbuurt en Zeeheldenkwartier is, was voor de stadsuitbreidingen een groot veenachtig poldergebied en werd ’t Kleine Veentje genoemd. Deze liep tot aan de Laan van Meerdervoort, waarna er een duingebied begon. In dit landelijke gebied vond men weilanden, theetuinen, tuinmanshuisjes en buitenplaatsen van de deftige Hagenaars. In de achttiende eeuw stond hier het buitenhuis ‘Vorstelijk Thuynzigt’ dat bewoond werd door de kunstenaar en geleerde Frans Hemsterhuis tot zijn dood in 1790. Nu is hier Toussaintkade 20, waar later componist Johannes Verhulst gewoond heeft.

Toussaint en Bosboom

A.L.G. Toussaint (1842) door J.A. Ehnle en D.J. Sluyter.

A.L.G. Toussaint (1842) door J.A. Ehnle en D.J. Sluyter.

In 1886 is de naam Veenlaan vervangen door Toussaintkade, naar de beroemde romanschrijfster Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (1812-1886). ‘Truitje’ werd geboren op 16 september 1812 in Alkmaar als dochter van een apotheker en was beroemd geworden door haar (historische romans) als ‘Het Huis Lauernesse’ (1840), ‘De Delftsche Wonderdokter’ (1870) en ‘Majoor Frans’ (1874) welke vertaald werden in Frans, Zweeds, Duits, Engels en Russisch.

In 1851 trouwt zij met de befaamde kunstschilder Johannes Bosboom (1817-1901). Johannes en zijn tweelingbroer Nicolaas worden geboren in Den Haag op 18 februari 1817. De familie Bosboom woonde toen nog aan de Dunne Bierkade. Johannes Bosboom zou een  plek innemen in de stroming van de Haagse School.

Johannes Bosboom door A.j. Ehnle en P. Blommers

Johannes Bosboom door A.j. Ehnle en P. Blommers

Anna Louisa Geertruida Toussaint bezoekt in 1846 Johannes Bosboom in zijn atelier. In september van dat jaar trekt Bosboom naar Alkmaar om daar in de Grote of St. Lourenskerk schetsen te maken. Na veel ontmoetingen trouwt het stel in de Grote Kerk in Alkmaar.

Na hun huwelijk had het echtpaar grote geldzorgen. Nicolaas, de tweelingbroer van Johannes, was overleden in 1862  en het echtpaar zorgde voor de opvoeding van diens kinderen. Rond deze tijd woonden zij aan de Zuidwal in Den Haag. Vanaf 1867 zouden ze een pand betrekken aan de Zuid-Binnencingel en uiteindelijk vanaf 1877 woonde het echtpaar aan de Veenlaan 21.

Toussaintkade

Plaquette Toussaintkade 21. (foto: Michiel Coolen)

Plaquette Toussaintkade 21. (foto: Michiel Coolen)

Op 13 april 1886 overlijdt Anna Louisa Geertruida. Om haar te eren  besloot het Gemeentebestuur de Veenlaan naar haar te noemen. Aan Johannes werd door de  gevraagd hoe hij wilde dat de straat zou gaan heten: Toussaint-Bosboomkade of Toussaintkade. Hij koos voor de laatste; omdat er waarschijnlijk verzet zou optreden tegen een straatnaam met de naam van een nog levende kunstschilder. Dit was de eerste straatnaam die door Haagse Gemeenteraad was vastgesteld.

Bosboom zou hier wonen tot aan zijn dood op 14 september 1891. De op een jaar na haar overlijden onthulde gedenkteken bevatte slechts haar naam. Op 18 februari 1917 (een eeuw na de geboorte van Bosboom) werd een nieuw plaquette bevestigd, ditmaal gewijd aan het echtpaar.

Reacties

Reacties

Dit bericht is geplaatst in Haagse Straatnamen met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.