Thema artikelen

In de loop der jaren zijn er een aantal thema artikelen verschenen. Vaak waren deze artikelen in het kader van een speciale gebeurtenis of een herdenking. Deze artikelen verdienen toch wel een apart plekje op de site. Hieronder een opsomming van deze artikelen.

Den Haag en Berlage

Dit is een project, bevattende meerdere artikelen over de invloed die H.P. Berlage heeft gehad op de architectonische vormgeving van Den Haag. Behandeld wordt onder andere de gebouwen die Berlage heeft ontworpen maar ook de stedekundige plannen zoals de verkeersdoorbraken.
( http://www.denhaagzoalshetwas.nl/den-haag-en-berlage/ )

100 jaar Vredespaleis (1913-2013)

In 2013 was het precies 100 jaar geleden dat de bouw van het Vredespaleis was afgerond, waarmee men in 1907 was begonnen. In een serie van vier artikelen wordt de gehele geschiedenis van dit wereldbefaamde gebouw beschreven.
( http://www.denhaagzoalshetwas.nl/100-jaar-vredespaleis-1913-2013/ )

2015 Mesdagjaar

In 2015 werd 100 jaar cultureel nalatenschap van de schilder Hendrik Willem Mesdag gevierd. In een uitgebreid artikel wordt het leven van Mesdag beschreven.
( http://www.denhaagzoalshetwas.nl/2015-mesdagjaar/ )

100 jaar Duindorp

In 2015 bestond deze Haagse (of eigenlijk Scheveningse) wijk 100 jaar. Om dit te herdenken is een beknopte geschiedenis geschreven.
( http://www.denhaagzoalshetwas.nl/100-jaar-duindorp/ )

30 jaar Haags Pop Centrum

2015 was ook het jaar waarin het Haags Pop Centrum (ofwel HPC) haar dertigjarige bestaan vierde. Om dit gebeuren wat luister te geven is de geschiedenis van het historische pand waarin zij gevestigd is beschreven
( http://www.denhaagzoalshetwas.nl/dertig-jaar-haags-pop-centrum/ )