Noorderkerk

Verscholen ergens tussen de verbouwing in de Schuytstraat in de wijk Duinoord, staat één van de mooiste Neoromaanse gebouwen van Den Haag.

Christelijk Gereformeerde Kerk

Voor het pand aan de Schuytstraat in 1906 in gebruik werd genomen, kerkten de Haagse Christelijk Gereformeerden elders. Eén van de kerkjes lag aan de Bazarlaan.

Den Haag Bazarlaankerk, Foto L.M. Tangel, 1950 (reliwiki)

Den Haag Bazarlaankerk, Foto L.M. Tangel, 1950 (reliwiki)

Dit pand was in 1886 in gebruik genomen. Deze kerk kan beschouwd worden als de oudste kerk van de Doleantie, al heeft het  in later jaren meer te boek gestaan als evangelisatielokaal.

Na 1906 is het kerkgebouw rond 1910 verhuurd aan de Vrije Evangelische Gemeente (een uit de Afscheiding van 1834 voortgekomen en in 1881 tot bond verenigde richting). Vanaf 1920 kwam het gebouw in bezit van de ‘Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen’. Dit was weer een kerkgenootschap dat ontstaan was door een scheuring van de katholiek-apostolischen. Echter gingen veel van de leden van deze kerk weer terug naar het Apostolisch Genootschap. Het kerkgebouw werd in 1978 aan de PTT verkocht, die het liet afbreken en er een parkeerplaats bouwde.

Westerkerk, Oosterkerk, Noorderkerk, Zuiderkerk

De Westerkerk aan de Lange Beestenmarkt was een ander kerkgebouw van de Haagse Christelijk Gereformeerden. De Oosterkerk, aan de Zuidwest-Binnensingel was een in 1892 gereedgekomen kerk van de gereformeerden.

De gereformeerden wilden de kerk aan de Lange Beestenmarkt (dus de Westerkerk), eigenlijk Zuiderkerk noemen. Maar de naam Zuiderkerk was al een hervormde kerk en stond aan de Falckstraat.

Schuytstraat

Noorderkerk 1963 (reliwiki)

Noorderkerk 1963 (reliwiki)

Op 19 december 1906 werd het kerkgebouw aan de Schuytstraat in gebruik genomen. Het is een zeldzaam voorbeeld van Neoromaanse architectuur in Den Haag. De rechthoekige zaalkerk is ontworpen door J.C. Wentink en had oorspronkelijk 1050 zitplaatsen en twee gaanderijen. De verlichting bestond uit vijf grote en vier kleine koperen kronen met elektrisch licht.

Noorderkerk 2013 (foto: Michiel Coolen)

Noorderkerk 2013 (foto: Michiel Coolen)

Omdat het gebouw dwarsstaand is, dus met één van de lange zijden aan de straatkant, is deze zijgevel als façade behandeld. Het gebouw is uit baksteen opgetrokken en heeft aan de straat een hoge puntgevel met twee rondboogvensters en een groot roosvenster met bakstenen traceringen.

De kerk heeft twee torens. De klokketoren heeft een driehoekige gevelbeëindiging en een naaldspits met ruitvormige dakvlakken. De andere toren is veel lager.

Orgel en drieluik (reliwiki)

Orgel en drieluik (reliwiki)

In de topgevel, boven het roosvenster, is op een lange smalle zandstenen plaat de woorden gebeiteld: ‘Hoort het Woord des Heeren’. Daarboven is gebeeldhouwd een ster in stralenkrans, ‘de blinkende morgenster’. Boven de hoofdingang is in een driehoekig zandstenen veld gebeeldhouwd ‘de ark, drijvende op de wateren, als symbool van de kerk’. Verder de wereldbol en de kerk op een rots. Op de pilasters naast de hoofdingang is een voorstelling van de ‘wijnstok’.

Onder het orgel is een drieluik van gestoken gepolychromeerde panelen met de vier evangelisten, van de gereformeerde kunstenaar Roeland Koning (1898-1985), geplaatst tijdens de verbouwing in 1956, ter vervanging van het oorspronkelijke ‘kunstnaaldwerk’ welke  ook uit drie panelen bestond.

Reacties

Reacties

Dit bericht is geplaatst in Architectuur met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.