Vom reeks Den Haag.

De Vom reeks Den Haag is een sinds 1984 door Monumentenzorg uitgegeven reeks publicaties over talrijke onderwerpen.

Het kan gaan over een inventarisatie van een bepaald tijdvak, een thema of een monumentencategorie. Daarnaast wordt de VOM-reeks ook gebruikt om verslag te doen van de restauratie van bijzondere historische gebouwen. Klik hier voor meer informatie over de VOM-reeks.

Hieronder volgt een opsomming van publicaties uit de VOM-reeks die ik in bezit heb.

 • 1984 nummer 1 – Monumentenzorg Den Haag 1984. Stad – gebouw – bodem
 • 1984 nummer 2 – Het Nobelhuis. Een archeologisch en bouwhistorisch onderzoek.
 • 1984 nummer 3 – Monumentale kerken in Den Haag. De problematiek van de architectuur-historisch waardevolle kerkgebouwen.
 • 1985 nummer 1 – Landarbeiders en leerbewerkers in de late middeleeuwen.
 • 1985 nummer 2 – De voormalige Hoofdwacht. De restauratie van Buitenhof 19 te ‘s-Gravenhage
 • 1985 nummer 3 – Tussen Plein en Kalvermarkt. Opgraving in ‘s-Gravenhage.
 • 1986 nummer 1 – Putten uit het verleden. Opgravingen in Loosduinen, Kazernestraat en Mauritshuis.
 • 1987 nummer 1 – Monumenten in het hart van Den Haag.
 • 1987 nummer 2 – Het CJMV-gebouw
 • 1987 nummer 5 – Grote of St.-Jacobskerk. De restauratie en aanpassing van de Grote Kerk te ‘s-Gravenhage.
 • 1988 nummer 1 – ‘s-Gravenhage 1840-1940. 100 jaar Haagse stadsontwikkeling.
 • 1988 nummer 2 – Riviervismarkt 3 en 4. Een restauratie in het hart van Den Haag.
 • 1988 nummer 4 – De vergeten verzamelingen van Ockenburgh.
 • 1988 nummer 5 – Prinsessegracht 29. Een monumentaal interieur.
 • 1989 nummer 1 – De Gemeentelijke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ‘s-Gravenhage. Geschiedenis en inventarisatie.
 • 1989 nummer 2 – Franken aan de Frankenslag.
 • 1989 nummer 3 – Terracottabeeldjes van de Scheveningseweg. Romeinse vondsten uit ‘s-Gravenhage II.
 • 1990 nummer 1 – Haagse winkelpuien. Een inventaris in de binnenstad.
 • 1990 nummer 2 – De watertoren aan de Pompstationsweg. Een monument van bedrijf en techniek.
 • 1991 nummer 1 – Sprekende muren die verstommen. De geschilderde muurreclames in Den Haag.
 • 1991 nummer 2 – De archeologie van Den Haag. Deel 1: de prehistorie.
 • 1991 nummer 3 – Het Kabinet der Koningin. Geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte Vijverberg.
 • 1992 nummer 1 – Tussen Hof en Herberg. Archeologisch onderzoek aan de zuidzijde van het Binnenhof in Den Haag.
 • 1992 nummer 2 – Het Korenhuis. Een monumentaal complex van kunst en cultuur.
 • 1992 nummer 3 – Dwarsweg-weg. Ontstaan, verval en herstel van een historisch stadsdeel in Den Haag.
 • 1992 nummer 4 – De archeologie van Den Haag. Deel 2: de Romeinse tijd.
 • 1992 nummer 5 – De joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg in Den Haag. Geschiedenis en restauratieverslag.
 • 1992 nummer 6 – Weldadigheid gewijd. Weeshuizen in Den Haag en het Hervormde Diaconieweeshuis aan de Hooftskade.
 • 1994 nummer 1 – Wonen op het zand en in het veen. Opgravingen in de Annastraat en Boekhorststraat.
 • 1994 nummer 3 – De R.K. Begraafplaats St. Petrus Banden aan de Kerkhoflaan in Den Haag. Geschiedenis en architectuur.
 • 1995 nummer 1 – Van verdediging naar bescherming. De Atlantikwall in Den Haag.
 • 1995 nummer 2 – Achter kerk en klooster. Opgraven aan de Nobelstraat en de Zuilingstraat.
 • 1996 nummer 2 – De metaalpletterij en ijzergieterij L.I. Enthoven & Co. Sporen van een 19e-eeuws Haags grootindustrieel metaalbedrijf.
 • 1997 nummer 2 – Op straat gezet. Historisch straatmeubilair in Den Haag
 • 1998 nummer 1 – Met eigen ogen. 750 jaar Haagse geschiedenis door jongeren verteld.
 • 2003 nummer 1 – Vis en Vertier op Scheveningen. De ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven.
 • 2005 nummer 1 – Een simpele verkeersverbeetering. De geschiedenis van de Grote Marktstraat en omgeving.
 • 2005 nummer 2 – De Verborgen Stad. 115 hofjes in Den Haag.
 • 2007 nummer 1 – Zeven eeuwen Gevangenpoort. Van Voorpoort van het Hof tot museum.
 • 2008 nummer 1 – Goede sier gemaakt. Monumentale kunst in Den Haag Zuidwest.
 • 2008 nummer 2 – Rijk van Binnen. Beelden van het Haagse Interieur.
 • 2011 nummer 1 – Een Hechte verbintenis. Beelden en architectuur in Den Haag.
 • 2011 nummer 2 – De Haagse Passage. Geschiedenis van een nieuw winkelfenomeen.
 • 2012 nummer 1 – De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging. Voorgeschiedenis en ontwikkeling van het grootste Haagse industrieterrein.
 • 2013 nummer 2 – Sporen van Smaragd. Indisch Erfgoed in Den Haag, 1853-1945.
 • 2013 nummer 3 – Architectuurgids Wederopbouw Den Haag, 1940-1965.
 • 2014 nummer 1 – Bleek van begeerte. Winkelarchitectuur in Den Haag.

Reacties

Reacties