Koedief- en Korte Koediefstraat

De Koediefstraat is een straat in de buurt Uilebomen in de wijk Centrum en loopt van de Korte Poten naar de Korte Koediefstraat. De Korte Koediefstraat op haar beurt loopt van de Fluwelen Burgwal naar de Korte Houtstraat. Hieronder een beschrijving van de Koedief- en de Korte Koediefstraat.

Herkomst naam

De herkomst van de straatnamen is onbekend. Er wordt gesuggereerd dat de straten zijn genoemd naar Jan Coedyff. Deze Jan Coedyff heette eigenlijk Adriaan Jansz. Colijn, maar zijn naam was verbasterd tot Coedyff. Hij voer een schuit op Delft rond 1640.

Oorspronkelijk heette de straat Kromme Poten. Het heeft later ook nog Burenstraat geheten, naar Jacob van Buuren, een meester metselaar van de Staten van Holland, die omstreeks 1650 huizen bezat in de Korte Poten en aan de Korte Houtstraat.

Schietbaan

In de Korte Koediefstraat was lange tijd een schietbaan gevestigd. Deze werd in 1923 geopend. Het avondblad ‘Het Vaderland’ berichtte op 23 oktober 1923 erover als volgt:

Korte Koediefstraat, schietbanen; vervaardiger: Schimmelpenningh; 1940

Korte Koediefstraat, schietbanen; vervaardiger: Schimmelpenningh; 1940

“Gisteravond is officieel in gebruik genomen een in perceel Korte Koediefstraat no. 6 ingerichte avond-schietbaan voor buksschieten. De heer M. Loeb, voorzitter van den Bond van Schietvereenigïngcn, had het initiatief genomen tot het instellen dezer baan. Deze sprak in zijn openingswoord de hoop uit, dat van deze avondgelegenheid tot schieten een druk gebruik zal worden  gemaakt ten nutte van de weerbaarheid des land. Behalve de besturen der verschillende schietvereenigingen waren de commandant en de districtscommandanten van de Haagsche Burgerwacht tegenwoordig. De eerste, gep. viceadmiraal B.D.V. Hecking Colenbrander, bracht hulde aan den heer Loeb voor zijn Initiatief en schitterende uitvoering daarvan, waarna hij met een schot de baan inwijdde. De 9 naast elkander geplaatste schijven, die elk 2  cartons kunnen bevatten, één hooger geplaatst voor staand en één lager aangebracht voor knielend schieten, worden door van reflectoren voorziene lampen scherp verlicht, terwijl de schutter in het donker staat. De schijven rollen door het eenvoudig op en neer bewegen van een handle heen en weer. terwijl achter den schutter een lange, door afgedekte lampen verlichte lessenaar dient voor het opteekenen der resultaten.”

Smederij Franses

Koediefstraat, gezien vanaf de Korte Poten; vervaardiger: Friedhoff, Edith; 1 -1961

Koediefstraat, gezien vanaf de Korte Poten; vervaardiger: Friedhoff, Edith; 1 -1961

Aan de Koediefstraat 2 zat de Smederij Franses. Deze werd vermoedelijk in 1768 opgericht door J.A. Franses, zoals te lezen is op het uithangbord. De firma was gespecialiseerd in luxe haarden, fornuizen, brandkasten en kluisdeuren.

De winkel aan de Korte Poten 27 stond met de smederij in verbinding. Rond 1895 leidden G.A. Franses en L.C. Franses, broers van de eerder genoemde J.A. Franses, het bedrijf. De firma leverde onder meer haarden aan de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en leden van het Koninklijk huis.  In 1928 werd aan de firma het predikaat ‘Koninklijk’ verleend. Uiteindelijk is de firma in 1983/84 opgeheven.

Boskantkerk

Fluwelen Burgwal, Rooms-Katholieke Boskantkerk (St. Antonius van Padua); vervaardiger: Konvalinka, Milan; 9 -1984

Fluwelen Burgwal, Rooms-Katholieke Boskantkerk (St. Antonius van Padua); vervaardiger: Konvalinka, Milan; 9 -1984

Tussen de Korte Houtstraat en de Fluwelen Burgwal stond vanaf 1946 een noodkerk. De Boskantkerk aan de Prinsessegracht was tijdens het bombardement van de Tweede Wereldoorlog helemaal verwoest. De bouwstenen kwamen van de ruïnes van het Bezuidenhoutkwartier, welke in de Tweede Wereldoorlog ook was gebombardeerd. Op 18 augustus 1946 is de kerk ingewijd.

In de periode 1979-1983 is een groot deel van de linkerzijde (vanaf de Fluwelen Burgwal gezien) van de Korte Koediefstraat afgebroken. De Noodkerk is toen tegen de vlakte gegaan en op 7 juli 1984 werd de nieuwe R.K. kerk St. Antonius van Padua (ofwel Boskantkerk) geopend.

Reacties

Reacties

Dit bericht is geplaatst in Haagse Straatnamen met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.