Hoefkade

De Hoefkade is één van de bekendste straten van Den Haag en loopt door drie wijken: de Stationsbuurt, de Schilderswijk en de Transvaalbuurt. Het is tevens één van de oudste straten van Den Haag.

Hofland

Stadsplattegrond uit 1558, door Jacob van Deventer. Met rood is de oude Hofkade aangegeven.

Stadsplattegrond uit 1558, door Jacob van Deventer. Met rood is de oude Hofkade aangegeven.

In de middeleeuwen verbond de Hoflandsche Weg het grafelijk kasteel met de grafelijke weidegrond. Tegenwoordig liggen de Vlamingstraat en de Spuistraat op de plek van dit pad. De Grafelijk weidegrond, het Hofland, lag ongeveer waar nu de Transvaalbuurt ligt.

Behalve het Hofland lag aan deze kant van het dorp de Susterpolder. De grond in deze polder behoorde bij het St. Elisabeth’s Convent, dat rond 1418 was drooggemalen. Het klooster brandde af in 1584. Op de plek van het klooster staat nu de Boterwaag.

Hoefkade

Niet veel verder lag de Hofkade, langs een sloot die van het Zieke naar de Westerbeek liep. Deze sloot, die de Hofwetering werd genoemd,  is nu gedempt. Al in de 16e eeuw wilde men de vaarroute van Die Haghe naar het Westland verbeteren. Langs de Hoefkade zou deze vaart eindigen in het Spui. De naam Hofkade zou in de loop der tijd verbasterd worden tot Hoefkade.

Zusterpolder met onderaan de Hoefkade, 1858 (Kaartcollectie Zuid-Holland Polderreglementskaarten)

Zusterpolder met onderaan de Hoefkade, 1858 (Kaartcollectie Zuid-Holland Polderreglementskaarten)

Oorspronkelijk lag deze kade, die ook wel op kaartjes als Laendijc wordt aangeduid, op Rijswijks grondgebied.

Het Rijswijkse grondgebied is rond 1843 meer landinwaarts, tot aan het riviertje De Laak, verplaatst. Er is hiertoe besloten, omdat het station Hollandsche Spoor ook op Rijswijks grondgebied lag, en de Rijswijkse politie niet genoeg mankracht had, om het station in de gaten te houden. Den Haag zou zo’n 400 gulden per jaar aan Rijswijk betalen voor misgelopen belastinggelden.

Kerken aan de Hoefkade

De brand Zuiderkerk, 03 augustus1979. Foto Rinus de Hilster (Reliwiki)

De brand Zuiderkerk, 03 augustus1979. Foto Rinus de Hilster (Reliwiki)

Langs de Hoefkade verrezen twee grote kerken: de Zuiderkerk de H. Marthakerk.

De hervormde Zuiderkerk werd in 1886 gebouwd op de hoek van de Falckstraat en de Hoefkade. De kerk heet oorspronkelijk de Zesde Kerk en heeft ook korte tijd de Van Koetsveldkerk geheten, naar de hofprediker dr. C.E. van Koetsveld, wiens plan het was de kerk te bouwen. Vanwege de ligging in de stad is de kerk Zuiderkerk gaan heten. De door H.W.A. Croiset van Uchelen gebouwde neogotische kerk was een in hout overwelfde hallenkerk, geïnspireerd op het 15de eeuwse Haagse type; de zijbeuken, aan weerszijden van het middenschip, bestonden elk uit drie kapellen met puntgevels. De kerk  raakte buiten gebruik in 1976 en brandde af in 1979.

R.K.kerk H. Martha (Reliwiki)

R.K.kerk H. Martha (Reliwiki)

De R.K. kerk van de H. Martha uit 1908/09 op de hoek van de Hoefkade en Stortenbekerstraat is een neogotische kerk naar ontwerp van Nicolaas Molenaar sr. en voldtooid met voorgevel en toren  in 1924 door Nicolaas Molenaar jr. Ook deze kerk is een typische Haagse hallenkerk. In 2009 werd het 100-jarige bestaan van deze kerk gevierd en de kerk vervuld nog steeds een belangrijke religieuze rol in de Schilderswijk.

Delpratwoningen

Delpratwoningen (1915)

Delpratwoningen (1915)

Tussen 1897 en 1899 werden tussen de Hoefkade en Parallelweg een complex van 46 arbeiderswoningen gebouwd, in opdracht van de Vereeniging tot Verbetering van de Woningen der Arbeidende Klasse te ‘s-Gravenhage. Deze vereniging was een pionier in Nederland op het gebied van sociale woningbouw. De huisjes zijn genoemd naar één van de oprichters en tevens eerste voorzitter van deze vereniging, Isaac Paul Deprat (1793-1880).

Het complex bevat drie reeksen woningen. De woningen bevatten oorspronkelijk een grote en drie kleine kamers, een keuken en een zolderruimte. Ook hebben alle huisjes een eigen voortuintje, afgesloten door houten hekken.

Reacties

Reacties

Dit bericht is geplaatst in Haagse Straatnamen met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.