Dertig jaar Haags Pop Centrum

Het Haags Pop Centrum bestaat in 2015 dertig jaar. Het HPC is gevestigd in Loosduinen, in meerdere bij elkaar behorden panden aan de Burgemeester Hovylaan 2-12. Wat was de precieze functie van deze panden? Het antwoord op deze vraag ligt in het Katholieke karakter van het het voormalige dorpje Loosduinen.

Katholieken in Loosduinen

fragment van Kaart der landen van het convent van Loosduinen. (door Jan Potter, 1569)

fragment van Kaart der landen van het convent van Loosduinen. (door Jan Potter, 1569)

Loosduinen heeft een lange katholieke geschiedenis. Alom bekend is de door graaf Floris IV rond 1230 gestichte Abdijkerk en het bijbehorende klooster. Sinds de reformatie en de dreiging van Geuzen, is het klooster gesloopt en de Abdijkerk aan de protestanten gegeven. De nabij gelegen kapel in Eikenduinen moest tegen de vlakte, dus lange tijd konden de Loosduinse Katholieken nergens terecht, waardoor zij moesten uitwijken naar Poeldijk of Den Haag.

Medemblikstraat, 'Het Klooster'. ca. 1938

Medemblikstraat, ‘Het Klooster’. ca. 1938

Tegenover waar eens de kapel in Eikenduinen stond, werd aan wat nu de Medemblikstraat is, tussen 1677 en 1690 een Oud-Katholieke kerk gesticht. Al een geruime tijd werd er in het huis van de priester Peter Snijders aan de Loosduinse Vaart al stiekem de mis gehouden. Echt goed liep deze kerk niet, want de Loosduiners en Eikenduiners kerkten toch liever in de kapel van Spanje aan het Westeinde of de Hofkapel aan het Binnenhof. Al in 1807 stond het kerkje leeg en in 1813 werd al het zilver verkocht. Rond 1820 werd de kerk tot woning verbouwd en in 1965 is het uiteindelijk met de grond gelijk gemaakt.

Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart

Veel Katholieken uit Loosduinen, waren Rooms-Katholiek en hadden dus niets met het Oud-Katholieke kerkje aan de Loosduinse Vaart. Zij bezochten daarom de mis in Poeldijk of Teresia van Avillakerk in Den Haag. Uiteindelijk dienden de Loosduiners rond 1784 een verzoek bij de Staten van Holland in om een kerk te bouwen voor de katholieke eredienst. Het verzoek werd ingewilligd en in 1784/85 verrees er een vluchtkerkje aan de Haagweg (de tegenwoordige Oude Haagweg), achter de Witbrug, tegenover de huidige OLV Hemelvaartkerk. Het gebouw mocht van buitenaf niet op een kerk lijken en moest schuil gaan achter andere bebouwing, en is ruim vijfennegentig jaar lang in gebruik geweest.

OLV Hemelvaartkerk in Loosduinen, ca. 2009, (wikicommon)

OLV Hemelvaartkerk in Loosduinen, ca. 2009 (wikicommon)

Rond 1852 werd door pastoor Jacobus Westgeest begonnen met het inzamelen van geld voor een nieuw kerkgebouw. Schuin tegenover de kerk werd alvast een stuk grond aangekocht en in 1880 werd uiteindelijk begonnen met de bouw. Architect E.J. Margry  (Harderwijk, 28 december 1841 – Rotterdam, 8 augustus 1891) zou uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de bouw van de monumentale Neo-Gotische kruisbasiliek die in 1881 gereed zou komen. Deze straat heette toen nog Emmastraat, maar na de annexatie van Loosduinen in 1923 zou het de Loosduinse Hoofdstraat gaan heten.  Het oude kerkje aan de Haagweg werd verkocht en gesloopt.

Sint Leonardusgesticht en scholen

Burgemeester Hovylaan, St. Leonardusgesticht, ca. 1915

Burgemeester Hovylaan, St. Leonardusgesticht, ca. 1915

Achter en naast de kerk, waar nog een hoop land niet was bebouwd, verrees allereerst in 1890, eveneens van de hand van architect E.J. Margry de eerste katholieke school in Loosduinen: de Sint Petrusschool. Deze school werd in 1891 plechtig ingewijd. Na een bombardement in 1945 zijn de gebouwen aan de Emmastraat (nu: Loosduinse Hoofdstraat) ernstig beschadigd en nadien afgebroken.

Luchtfoto Loosduinen, Burgemeester Hovylaan, st. Leonardusgesticht, r.k. kerk en school. (1951)

Luchtfoto Loosduinen, Burgemeester Hovylaan, st. Leonardusgesticht, r.k. kerk en school. (1951)

In 1907 werd het St. Leonardusgesticht voor de Zusters van de Voorzienigheid en een meisjesschool, de Mariaschool (huidige adres: Burg. Hovylaan 8) gebouwd. In 1929 werd er een kleuterschool, de Sint Jan Bewaarschool (huidige adres: Burg. Hovylaan 12) gebouwd, door architect Straver. In 1932 kwam er een tweede meisjesschool genaamd Leonardusschool (Burg. Hovylaan 10) en een meisjespatronaat. Een patronaat is een soort Rooms-Katholieke naschoolse opvang, die activiteiten verzorgde

Oorspronkelijk woonden er ook nonnen (zusters) in de gebouwen. Zij vertrokken definitief uit het complex in 1959. In 1974 werd de Mariaschool opgeheven en samengevoegd tot een een gemengde school. In 1983 werd uiteindelijk een nieuw gebouw in de George Bizetstraat betrokken.

Haags Pop Centrum

Dertig jaar Haags Pop Centrum

Dertig jaar Haags Pop Centrum

In 1985 werd het Haags Pop Centrum opgericht door de Gemeente samen met enkele popmuzikanten. Vanaf die datum is het centrum gevestigd in het oude St. Leonardusgesticht aan de Burg. Hovylaan 12. Het pand werd van binnen grondigl verbouwd en de voormalige klaslokalen dienen al meer dan dertig jaar als oefenruimtes voor bands.

Het gebouw van het meisjespatronaat ,dat ook wel Laetitiazaal heette, heeft lange tijd voor de Loosduiners als buurtcentrum gediend en is uiteindelijk ook bij het Haags Pop Centrum getrokken. In 2012 werden de bij het vernieuwde HPC betrokken panden gerenoveerd waardoor er nog meer oefenruimtes bij zijn gekomen. Het Haags Pop Centrum is zodoende gevestigd in alle oorspronkelijk Katholieke scholen, achter de Loosduinse Katholieke kerk. Voor meer informatie over het Haags Pop Centrum, kun je deze link volgen.

Reacties

Reacties

Dit bericht is geplaatst in Architectuur, Geschiedenis met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.